Stresa Kustannus

on ket­te­rä pien­kus­tan­ta­mo, yhtä moni­ää­ni­nen kuin kir­joit­ta­jan­sa. Perus­ta­mis­vuon­na 2017 jul­kai­sim­me kuusi kir­jaa, min­kä jäl­keen vali­koi­ma on täy­den­ty­nyt vuo­sit­tain. Aina yhte­nä syys­kuun vii­kon­lop­pu­na hiom­me teks­te­jä hovi-spar­raa­jam­me Mari Mörön joh­dol­la Ita­lian Stre­sas­sa, jos­sa yksi meis­tä asuu.

EMME OTA VASTAAN KÄSIKIRJOITUKSIA.

Maritta Hirvonen, Allegro barbaro
Allegro bar­ba­ro
Irmeli Westermarck, Gustaf Inbergin tarina
Gus­taf Inber­gin tari­na
Pirjo ja Reijo Toivanen, Italiaa ristiin rastiin, Goethen kannoilla
Ita­li­aa ris­tiin ras­tiin, Goet­hen kan­noil­la
Pekka Arppe, Hiekkaa silmille
Hiek­kaa sil­mil­le
Pirjo Toivanen, Rooleja vai rakkautta
Roo­le­ja vai rak­kaut­ta
Siru Aura, Myötäjäiset
Myö­tä­jäi­set
Maritta Hirvonen, Aikaviivoja, rakkautta
Aika­vii­vo­ja, rak­kaut­ta – Ruth Mat­son ja Usko Meri­läi­sen tari­na
Pirjo Puukko, Kesälintuni lennä, lennä
Kesä­lin­tu­ni len­nä, len­nä
Pirjo ja Reijo Toivanen, Salsaa ja mojitoa
Sal­saa ja moji­toa
Maritta Hirvonen, Pikkukamarimusiikkia
Pik­ku­ka­ma­ri­musiik­kia
Irmeli Westermarck, Nils Inkovaara – suomenlampaan puolustaja
Nils Inko­vaa­ra – suo­men­lam­paan puo­lus­ta­ja
Pirjo Toivanen, Siskoni Italiassa
Sis­ko­ni Ita­lias­sa
Maritta Hirvonen, Komediantit
Kome­dian­tit
Maritta Hirvonen, Hämäränmaassa valon syvyys
Hämä­rän­maas­sa valon syvyys
Irmeli Westermarck, Tassunjälkiä
Tas­sun­jäl­kiä
Pekka Arppe, Hajonnan sisällä
Hajon­nan sisäl­lä
Pirjo Puukko, Kunnes jalkasi kantavat
Kun­nes jal­ka­si kan­ta­vat
Tero Seppänen, Suruttomat urut
Surut­to­mat urut
Pekka Arppe, Timanttinapsut
Timant­ti­nap­sut
Pirjo ja Reijo Toivanen, Proseccoa per favore!
Pro­seccoa per favo­re!
Maritta Hirvonen, Seiso vankkana suomalainen
Sei­so vank­ka­na suo­ma­lai­nen
Pirjo Puukko, Mutkan­lukutaito
Mut­kan­lu­ku­tai­to
Tero Seppänen, Syöksy­virtauksia
Syök­sy­vir­tauk­sia
Pirjo Toivanen, Pyhä paha perhe
Pyhä paha per­he, e-kir­ja
Irmeli Westermarck, Riskitön kokeilu
Ris­ki­tön kokei­lu
Jaana Sarell, Tolkullinen arvopohja
Tol­kul­li­nen arvo­poh­ja