Seiso vankkana suomalainen nyt ennakkomyynnissä

Maa­lis­kuun lop­puun asti saat verk­ko­kau­pas­tam­me uutuus­kir­jan Sei­so vank­ka­na suo­ma­lai­nen 10 %:n alen­nus­hin­taan 24,75.

Marit­ta Hir­vo­sen suku­his­to­ria ker­too nokia­lai­sen Val­ka­man suvun vai­heis­ta sadan vuo­den ajal­ta. Kir­ja on tari­na työs­tä, yhteis­vas­tuus­ta ja sel­viy­ty­mi­ses­tä. Kuva­tes­saan per­heen sel­viy­ty­mis­tä vuo­sis­ta, jot­ka Albin-isä viet­ti Tam­mi­saa­ren van­ki­lei­ril­lä, se samal­la on Stre­san panos kan­sa­lais­so­dan 100-vuo­tis­muis­te­luun. Ilo, suru ja tra­ge­diat seu­raa­vat toi­si­aan 11-lap­si­ses­sa per­hees­sa, jota yksi yhtei­nen lau­lu joh­dat­taa. Kir­jaa kuvit­ta­vat mus­ta­val­ko­ku­vat, jois­ta van­him­mat ovat yli sadan vuo­den takaa.

.