Proseccoa per favore!

Kau­an odo­tet­tu Pir­jo ja Rei­jo Toi­va­sen
Pro­seccoa per favo­re! on ilmes­ty­nyt. Sii­nä Ita­lian Pie­mon­tes­sa asu­va suo­ma­lais­pa­ris­kun­ta ker­too sanoin ja kuvin elä­mäs­tään Lago Mag­gio­ren ran­nal­la. Kuin par­haas­sa pro­seccos­sa värik­kääs­sä kir­jas­sa on kuk­kai­suut­ta, kupli­vuut­ta ja iloi­nen jäl­ki­ma­ku.