UUTUUSKIRJA ITALIASTA

Kau­an odo­tet­tu Pir­jo ja Rei­jo Toi­va­sen
Pro­seccoa per favo­re ilmes­tyy loka­kuun lopul­la. Sii­nä Ita­lian Pie­mon­tes­sa asu­va suo­ma­lais­pa­ris­kun­ta ker­too sanoin ja kuvin elä­mäs­tään Lago Mag­gio­ren ran­nal­la. Kuin par­haas­sa pro­seccos­sa värik­kääs­sä kir­jas­sa on kuk­kai­suut­ta, kupli­vuut­ta ja iloi­nen jäl­ki­ma­ku. Toi­vas­ten kir­ja tulee ennak­ko­myyn­tiin 10 %:n alen­nuk­sel­la kuu­kau­den ajak­si maa­nan­tais­ta 24.9.2018 alkaen.