Uusi kirja ja kirjailija

Uusin kir­jai­li­jam­me on hel­sin­ki­läi­nen Pek­ka Arp­pe, jon­ka romaa­ni Timant­ti­nap­sut ilmes­tyi loka­kuus­sa. Kir­ja ei ole var­si­nai­nen rikos­ker­to­mus, vaan erään­lai­nen Kal­lion kas­va­tin sel­viy­ty­mis­ta­ri­na. Pää­hen­ki­lö Eki ei halua olla luon­teel­taan paha eikä aina­kaan rikol­li­nen, mut­ta ajau­tuu tah­to­mat­taan umpi­ku­jaan, jos­ta ei enää ole lail­lis­ta ulos­pää­syä. Kun eloon­jää­mis­pe­lin vaih­toeh­dot alka­vat olla vähis­sä, veli tar­jo­aa yllät­tä­vän mah­dol­li­suu­den. Osaa­ko Eki käyt­tää annet­tua mah­dol­li­suut­ta hyväk­seen?