Syksyn 2019 kirjat

Koi­ran muis­tel­mat! Kak­si romaa­nia ja novel­li­ko­koel­ma! Suu­rel­la sydä­mel­lä ja pil­ke sil­mäs­sä ovat stre­sa­lai­set taas saat­ta­neet teks­te­jään maa­il­maan. Kir­jat ovat tilat­ta­vis­sa verk­ko­kau­pas­ta, kuten aiem­mat­kin kir­jat. Pos­ti­mak­su sisäl­tyy hin­taan. Klik­kaa­mal­la kir­jan­kan­si­ku­vaa pää­set tutus­tu­maan sii­hen mitä Irme­li Wes­ter­marc­kin Tas­sun­jäl­kiä, Pek­ka Arp­pen Hajon­nan sisäl­lä, Pir­jo Puu­kon Kun­nes jal­ka­si kan­ta­vat ja Tero Sep­pä­sen Surut­to­mat urut pitä­vät sisäl­lään.