Kirjailijamme verkossa

Kir­jai­li­ja­si­vut:
pirjopuukko.fi

Blo­git:
Pir­jo Toi­va­nen: kulkurijajoutsen.blog
Tero Sep­pä­nen: petkele.blogspot.fi
Marit­ta Hir­vo­nen: matkallastresaan.blogspot.fi