Hämäränmaassa valon syvyys

Kevään 2020 uutuus­kir­ja, Marit­ta Hir­vo­sen elä­mä­ker­ta­teos sävel­tä­jä Jou­ni Kai­pai­ses­ta (1956-2015) on ilmes­ty­nyt. Teok­ses­sa HÄMÄRÄNMAASSA VALON SYVYYS piir­tyy ystä­vien, suku­lais­ten ja kol­le­go­jen ker­to­mus­ten kaut­ta kuva eri­tyis­lah­jak­kuu­des­ta, suur­ten lin­jo­jen renes­sans­si­hah­mos­ta, joka tun­nol­li­ses­ti arkis­toi pie­nim­mät­kin muis­ton­sa. Sävel­lys­tuo­tan­to käy­dään läpi teos­ten tul­kit­si­joi­den kaut­ta. Kir­jan saa kir­jee­nä pos­ti­laa­tik­koon ja pos­ti­mak­su sisäl­tyy hin­taan.