Hämäränmaassa valon syvyys

Kevään uutuus­kir­ja on Marit­ta Hir­vo­sen elä­mä­ker­ta­teos sävel­tä­jä Jou­ni Kai­pai­ses­ta. Huh­ti­kuun alus­sa ilmes­ty­vä HÄMÄRÄNMAASSA VALON SYVYYS – Jou­ni Kai­pai­nen 1956-2015 on nyt ennak­ko­myyn­nis­sä 10 %:n alen­nus­hin­taan     25,65 €. Ennak­ko­myyn­ti jat­kuu 31.3. 2020 asti. Nor­maa­li­hin­ta on sen jäl­keen 28,50 €.
Kir­ja pos­ti­te­taan ennak­ko­ti­laa­jil­le heti sen ilmes­tyt­tyä maa­lis-huh­ti­kuun vaih­tees­sa. Pos­ti­mak­su sisäl­tyy hin­taan.