KOMEDIANTIT

Marit­ta Hir­vo­sen kesäl­lä ilmes­ty­nyt esi­kois­ro­maa­ni KOMEDIANTIT ker­too sir­kuk­ses­ta, rak­kau­des­ta ja pako­lai­suu­des­ta. Myös tai­de on läs­nä kir­jas­sa, ja kai­ken­lai­set musii­kit soi­vat sii­nä.
Romaa­ni kuvaa Sak­saa ja Euroop­paa kier­te­le­vän sir­kus­per­heen sil­min 40-luvul­ta tähän päi­vään, eri­lais­ten kult­tuu­rien ja maa­il­mo­jen yhteen­tör­mäys­tä sekä yri­tyk­siä sel­vi­tä niis­tä.