SISKONI ITALIASSA

Pir­jo Toi­va­sen odo­tet­tu jat­ko romaa­nil­le Pyhä paha per­he tulee pai­nos­ta loka­kuun alus­sa. Syys­kuun lop­puun saak­ka se on ennak­ko­ti­lat­ta­vis­sa 10 %:n alen­nus­hin­nal­la 22,95.