ELÄMÄKERTA SUOMENLAMPAAN PUOLUSTAJASTA

Irme­li Wes­ter­marc­kin elä­mä­ker­ta­teos suo­men­lam­paan puo­lus­ta­jas­ta Nils Inko­vaa­ras­ta on nyt tilat­ta­vis­sa, ja kir­ja tulee ilman eril­li­siä pos­ti­ku­lu­ja kir­jee­nä suo­raan pos­ti­laa­tik­koon.

Inko­vaa­ran (1907–1986) elä­mä­ker­ta on kar­ja­lais­po­jan mat­ka Säk­ki­jär­vel­tä Suo­men lam­mas­ta­lou­den merk­ki­hen­ki­lök­si. Se on myös kun­nia­no­soi­tus suo­men­lam­mas­ta tun­ne­tuk­si teh­neel­le mie­hel­le.