Pikkukamarimusiikkia ja suomenlammas

Marit­ta Hir­vo­sen novel­li­ko­kel­ma Pik­ku­ka­ma­ri­musiik­kia on kir­joi­tet­tu lei­kis­ti mut­ta tosis­saan. Niis­sä vilah­ta­vat niin Mah­ler ja Debus­sy kuin rans­ka­lai­nen chan­son ja Juk­ka Poi­ka­kin.

Irme­li Wes­ter­marc­kin elä­mä­ker­ta­teos suo­men­lam­paan puo­lus­ta­jas­ta Nils Inko­vaa­ras­ta on kar­ja­lais­po­jan mat­ka Säk­ki­jär­vel­tä Suo­men lam­mas­ta­lou­den merk­ki­hen­ki­lök­si.