Pikkukamarimusiikkia

Marit­ta Hir­vo­sen novel­li­na­ko­kel­ma Pik­ku­ka­ma­ri­musiik­kia on nyt tilat­ta­vis­sa 10 pro­sen­til­la alen­net­tuun ennak­ko­ti­laus­hin­taan 20,25. Etu on voi­mas­sa 20. huh­ti­kuu­ta asti. Pos­ti­ku­lut sisäl­ty­vät hin­taan.

Lyhyen nai­sen lyhyet tari­nat on kir­joi­tet­tu lei­kis­ti mut­ta tosis­saan. Niis­sä vilah­ta­vat niin Mah­ler ja Debus­sy kuin rans­ka­lai­nen chan­son ja Juk­ka Poi­ka­kin. Kant­to­ri Tar­mo Kiis­se­lin tai­tu­roi­ma Für Eli­se juh­lis­taa kaup­pias­pa­rin seu­ra­pii­ri­ti­lai­suu­den.