Salsaa ja mojitoa

Pir­jo ja Rei­jo Toi­va­sen Pro­seccoa per favo­re! -kir­jal­le on tul­lut jat­koa. Paris­kun­ta on kier­tä­nyt maa­il­maa työ­elä­mäs­sä ja vapaa-aika­na. Rei­jon valo­ku­vis­ta ja Pir­jon päi­vä­kir­ja­mer­kin­nöis­tä on syn­ty­nyt tari­na- ja kuva­teos Ete­lä-Ame­ri­kas­ta.