Salsaa ja mojitoa

Pir­jo ja Rei­jo Toi­va­sen Pro­seccoa per favo­re! -kir­jal­le on tulos­sa jat­koa. Paris­kun­ta on kier­tä­nyt maa­il­maa työ­elä­mäs­sä ja vapaa-aika­na. Rei­jon valo­ku­vis­ta ja Pir­jon päi­vä­kir­ja­mer­kin­nöis­tä on syn­ty­nyt tari­na- ja kuva­teos Ete­lä-Ame­ri­kas­ta.

Sal­saa ja moji­toa -kir­ja ilmes­tyy kova­kan­ti­se­na tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä. Sii­hen men­nes­sä sinul­la on mah­dol­li­suus tila­ta sitä ennak­koon 10%:n alen­nuk­sel­la, hin­taan 30,60 euroa. Hin­ta sisäl­tää pos­ti­tuk­sen.