KESÄLINTUNI LENNÄ, LENNÄ

Loka­kuun alus­sa ilmes­tyy Stre­san ensim­mäi­nen las­ten­kir­ja, Pir­jo Puu­kon Kesä­lin­tu­ni len­nä, len­nä.

Saka­ri tör­mää met­sä­seik­kai­lul­laan avut­to­maan lin­nun­poi­ka­seen, jon­ka muus­ta per­hees­tä ei näy vilaus­ta­kaan. Kuin­ka tuli­si toi­mia? Saka­ri päät­tää kan­taa löy­tön­sä mökil­le, mikä käyn­nis­tää tapah­tu­ma­ket­jun, jota per­he ei unoh­da kos­kaan.

Ame­lia Nyma­nin kuvi­tus maa­laa kesän päi­viin rehe­vää tun­nel­maa.