Uusi kirjavuosi

Stre­sa Kus­tan­nus kiit­tää luki­joi­taan ja ystä­vi­ään vuo­des­ta 2023 ja toi­vot­taa kai­kil­le lois­ta­vaa vuot­ta 2024.

Vuo­den­vaih­teen uutuu­te­na on Pir­jo Toi­va­sen romaa­ni Pyhä paha per­he, nyt e-kir­ja­na. Vuo­den muis­ta kir­jois­ta ker­rom­me myö­hem­min lisää.