Irmeli Westermarck, Gustaf Inbergin tarina

Suo­men sodan (1808-1809) aika­na kasa­kat levit­ti­vät kau­hua ja vihaa Ete­lä-Poh­jan­maan kun­tien asuk­kais­sa. Poh­ja­lais­ten talon­poi­kien jou­kos­sa nousi kapi­na­mie­li, sil­lä talois­ta vaa­dit­tiin ruo­ka­tar­vik­kei­ta, venä­läi­siä piti kyy­dit­tää pit­kiä­kin mat­ko­ja ja hevo­sia otet­tiin omaan käyt­töön. Kir­jas­sa kuva­taan sota­toi­mien ete­ne­mis­tä Poh­jan­maan kun­tiin ja Kau­ha­joel­la nous­sut­ta talon­poi­kien kapi­naa. Venä­läi­set uskoi­vat kau­ha­jo­ki­sen Gus­taf Inber­gin olleen yksi kapi­naan yllyt­tä­jis­tä, mis­tä syys­tä kos­to­toi­met koh­dis­tui­vat myös hänen isän­nöi­mään­sä Ala-Knuut­ti­lan tilaan. ”Gus­ta­fin tari­na” kuvaa yhden mie­hen uhrau­tu­mis­ta ja san­ka­ruut­ta sodan aika­na sekä hänen lyhyek­si jää­nyt­tä per­heon­ne­aan Hele­na-vai­mon ja pie­nen Johan­nes-pojan kans­sa.

Kir­jan tie­dot
NimiGus­taf Inber­gin tari­na
tari­nal­li­nen his­to­ria­kir­ja
Kir­jai­li­jaIrme­li Wes­ter­marck
ISBN9789527369142
Tuo­tan­to­vuo­si2023
Sivu­mää­rä96
Hin­ta22,50
Sido­sa­susidot­tu