Maritta Hirvonen, Hämäränmaassa valon syvyys

 

Elä­mä on kuin var­jo häi­ly­väi­nen, vain näyt­te­li­jä ruk­ka, joka rie­huin laval­la keik­kuu aikan­sa ja häi­pyy; se ker­to­mus on hup­sun tari­noi­ma, täys ään­tä, vim­maa – tar­koi­tus­ta vail­la.”

Näin Jou­ni Kai­pai­nen sitee­ra­si Sha­kes­pea­rea vii­mei­sek­si jää­neen kon­sert­ton­sa käsioh­jel­mas­sa. Pasuu­na­kon­sert­to op. 100, ”Life is…” , sai kan­tae­si­tyk­sen­sä Por­voon Suvi­soi­tos­sa kesäl­lä 2015 – muu­ta­ma kuu­kausi ennen sävel­tä­jän kuo­le­maa.

Hämä­rän­maas­sa valon syvyys ker­too Jou­ni Kai­pai­sen (1956-2015) tari­nan. Ystä­vien, suku­lais­ten ja kol­le­go­jen ker­to­mus­ten kaut­ta piir­tyy kuva eri­tyis­lah­jak­kuu­des­ta, suur­ten lin­jo­jen renes­sans­si­hah­mos­ta, joka tun­nol­li­ses­ti arkis­toi pie­nim­mät­kin muis­ton­sa. Sävel­lys­tuo­tan­to käy­dään läpi tul­kit­si­joi­den – solis­tien, kama­ri­muusi­koi­den ja kapel­li­mes­ta­rei­den – koke­muk­sen kaut­ta. Mukaan vali­koi­tu­neet Anu Kai­pai­sen muis­tiin­pa­not ker­to­vat omin­ta­kei­ses­ta lap­ses­ta, joka tut­ki Beet­ho­ve­nin par­ti­tuu­re­ja samal­la into­hi­mol­la kuin luki maa­il­man­kir­jal­li­suu­den klas­si­koi­ta.

Kir­ja laa­je­nee tari­nak­si yhdes­tä aika­kau­des­ta ja yhdes­tä sävel­tä­jä­pol­ves­ta oppi-isi­neen. Se ker­too myös ope­tus­työs­tä, jos­sa Kai­pai­nen ja kol­le­gat ansioi­tui­vat. Uusi roh­kea sävel­tä­jä­pol­vi kas­vaa nyt hei­dän jalan­jäl­jis­sään.

Kir­jan toi­nen osa koos­tuu Jou­ni Kai­pai­sen teks­teis­tä. Kol­me musiik­kia ja tai­det­ta käsit­te­le­vää puheen­vuo­roa sekä ohjel­ma­kom­men­tit omis­ta ja Beet­ho­ve­nin teok­sis­ta muo­dos­ta­vat kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­vän luku­pa­ke­tin.

Marit­ta Hir­vo­nen

Kir­jan tie­dot
NimiHämä­rän­maas­sa valon syvyys
sävel­tä­jäe­lä­mä­ker­ta
Kir­jai­li­jaMarit­ta Hir­vo­nen
ISBN978-952-7369-01-2
Tuo­tan­to­vuo­si2020
Sivu­mää­rä252
Hin­ta24,50
Sido­sa­sunidot­tu