Irmeli Westermarck, Riskitön kokeilu

Riskitön kokeiluKun Dun­ja oli tytön kans­sa taas ostos­reis­sul­la, Pent­ti ava­si säh­kö­pos­tin uudel­leen ja vies­tin ”Ris­ki­tön kokei­lu”. Hän klik­ka­si Tilaa-näp­päin­tä, täyt­ti tie­ton­sa ja lait­toi toi­mi­tuso­soit­teek­si lähi­kau­pun­gin pos­ti­lo­ke­ron. Jos aine ei tehoai­si, ei hän kui­ten­kaan menet­täi­si pal­joa­kaan, pos­ti­ku­lut nyt eivät mal­tai­ta mak­sai­si. Sitä pait­si mai­nos lupa­si, että kokei­lus­sa ei oli­si ris­kiä.

Jot­kut kokei­lut sisäl­tä­vät ris­ke­jä, jot­kut taas eivät. Mut­ta mis­tä tie­däm­me, kum­mas­ta mah­taa olla kyse? Ihmis­ten väli­set suh­teet ovat omal­la taval­laan kokei­lu­ja kaik­ki, eivät aina ris­kit­tö­miä.

Ris­ki­tön kokei­lu ker­too ihmi­sis­tä, joi­den elä­mäs­sä pie­net asiat voi­vat olla suu­ria. Novel­lit kul­jet­ta­vat luki­jaa poh­joi­sen jän­gäl­tä Viet­na­miin ja Afri­kan safa­ril­le. Ne kuvaa­vat ihmi­sen toi­min­nan nyr­jäh­dyk­siä lem­peäs­ti ja jos­kus hil­jai­sen satii­ri­ses­ti.

Irme­li Wes­ter­marck

Kir­jan tie­dot
NimiRis­ki­tön kokei­lu
novel­li­ko­koel­ma
Kir­jai­li­jaWes­ter­marck, Irme­li
ISBN978-952-68771-6-7
Tuo­tan­to­vuo­si2017
Sivu­mää­rä110
Hin­ta19,80 €
Sido­sa­sunidot­tu