Pirjo Puukko, Kunnes jalkasi kantavat

Kuin­ka pit­kä mat­ka on mie­les­tä toi­seen? Jos­kus se on kuis­kauk­sen pääs­sä ja toi­si­naan ei edes huu­ta­mal­la yle­ty.”

Kah­den nai­sen lap­suu­den ja nuo­ruu­den taus­tal­la soi­vat eri­lai­set äänet, jot­ka kir­jai­le­vat mie­leen omia jäl­ki­ään. Ellin lap­suus itä­suo­ma­lai­ses­sa maa­lais­mai­se­mas­sa vaih­tuu sodan jymyn täyt­tä­mään nuo­ruu­teen. Hänen tyt­tä­ren­sä Ani­ta kokee maal­ta­muu­ton Hel­sin­kiin 50-luvun jäl­leen­ra­ken­nus­kau­del­la ja elää nuo­ruu­ten­sa 60-luvul­la sodan­vas­tais­ten isku­lausei­den kes­kel­lä.

Kun­nes jal­ka­si kan­ta­vat kuvaa Ellin ja Ani­tan kas­vua nai­sik­si ja äideik­si. Elli päät­ti kul­kea koh­ti parem­paa. Äidit­tö­män tytön kir­ve­le­vät koke­muk­set pyö­ri­vät hänes­sä kuin kivet hii­den­kir­nus­sa ja kai­vau­tui­vat yhä syvem­mäl­le. Ani­ta ihai­li Elli-äiti­ään mut­ta tör­mäys­tä hän ei kyen­nyt estä­mään.

 

Pir­jo Puuk­ko

Kir­jan tie­dot
NimiKun­nes jal­ka­si kan­ta­vat
Kir­jai­li­jaPir­jo Puuk­ko
ISBNISBN 978-952-68772-6-6
Tuo­tan­to­vuo­si2019
Sivu­mää­rä312
Hin­ta19,80
Sido­sa­sunidot­tu