Maritta Hirvonen, Allegro barbaro

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on 9789527369159.jpeg

ALLEGRO BARBARO on tari­na valo­ku­vauk­ses­ta, sir­kuk­ses­ta ja rak­kau­des­ta kan­san­musii­kin, Pucci­nin ja Bartó­kin säes­tyk­sel­lä. Tapah­tu­mien taus­tal­la kuo­huu Orbá­nin Unka­ri, jos­sa aloit­te­le­va valo­ku­vaa­ja Péter Szi­ge­ti kul­kee isoi­sän­sä jalan­jäl­jis­sä. Mitä per­hees­sä tapah­tui, kun isoi­sä loik­ka­si Sak­saan 1956? Mitä Unka­ris­sa tapah­tuu nyt? Mik­si iso­tä­ti Már­ta kiel­täy­tyy puhu­mas­ta van­hois­ta ajois­ta?

Péte­rin sisäl­lä läi­käh­ti. Tämän ihmi­sen hän tun­si, ja tämä tun­si hänet. Hän kat­soi vie­rel­lään val­koi­ses­sa top­pa­ta­kis­sa luis­te­le­vaa nais­ta, jon­ka tum­mis­ta sil­mis­tä Kau­pun­gin­puis­ton lam­put ja sini­se­nä sädeh­ti­vä maa­il­man­pyö­rä hei­jas­tui­vat. Jokin vah­va biit­ti, hip­hop tai reg­gae­ton, soi kai­ut­ti­mis­ta, ja väri­käs, kai­ke­ni­käis­ten luis­te­li­joi­den jouk­ko pyö­ri kent­tää ympä­ri, kukin omas­sa tah­dis­saan. 

     Péte­rin ja Nata­lian pot­kut aset­tui­vat yhtei­seen ryt­miin. 

Kir­jan tie­dot
NimiAllegro bar­ba­ro
romaa­ni
Kir­jai­li­jaMarit­ta Hir­vo­nen
ISBN978-952-7369-15-9
Tuo­tan­to­vuo­si2024
Sivu­mää­rä238
Hin­ta25,50
Sido­sa­suNidot­tu