Maritta Hirvonen, Komediantit


Kome­dian­tit on ker­to­mus sir­kuk­ses­ta, rak­kau­des­ta ja pako­lai­suu­des­ta. Manee­sil­ta vau­nuun kuu­lu­va musiik­ki tuo muis­to­ja mie­leen Ara­bel­la Schreie­ril­le, jon­ka tie oop­pe­ran balet­tiop­pi­laas­ta kier­tä­vän sir­kus­per­heen artis­tik­si on ollut kuop­pai­nen, mut­ta täyn­nä elä­mää.
Pää­hen­ki­lön ja Dres­de­niin jää­neen ystä­vät­tä­ren kir­jeen­vaih­dos­sa koh­taa­vat kak­si lap­suut­ta ja todel­li­suut­ta, nat­si-Sak­san ja DDR:n. Voi­ko kum­mas­ta­kaan sel­vi­tä?

” Ensim­mäi­nen askel on pahin. Jäh­me­tyn pai­koil­le­ni ja luu­len jo, että minun on luo­vu­tet­ta­va ja pudot­tau­dut­ta­va alas. Otet­ta­va häpeä vas­taan. Saan kui­ten­kin aja­tuk­se­ni kes­ki­tet­tyä, ja sii­nä seis­tes­sä­ni, syvään hen­git­täen, vii­mein vah­va­na ja valp­paa­na, luu­len ymmär­tä­vä­ni jota­kin. Että tämä täs­sä ei ole esi­tys vaan koti­ni, pää­mää­rä, jota koh­den olen puo­li vuot­ta vael­ta­nut. Että se on vain otet­ta­va hal­tuun, täy­tet­tä­vä tila ja olta­va niin kuin elä­mäs­sä ollaan. Teh­tä­vä par­haan­sa sii­nä.”

Marit­ta Hir­vo­sen esi­kois­ro­maa­ni on kir­joi­tet­tu rak­kau­des­ta sir­kuk­seen, musiik­kiin ja tai­tee­seen.

Marit­ta Hir­vo­nen

Kir­jan tie­dot
NimiKome­dian­tit
romaa­ni
Kir­jai­li­jaMarit­ta Hir­vo­nen
ISBN978-952-7369-02-9
Tuo­tan­to­vuo­si2020
Sivu­mää­rä272
Hin­ta19,80
Sido­sa­sunidot­tu