Pirjo ja Reijo Toivanen, Salsaa ja mojitoa

Pir­jo ja Rei­jo Toi­va­nen kut­su­vat luki­jan­sa noja­tuo­li­mat­kal­le Ete­lä-Ame­rik­kaan!
Sal­sa soi Havan­nas­sa, bos­sa nova Rio Janei­ros­sa ja tan­go Bue­nos Aire­sis­sa. Kaduil­la ja puis­tois­sa ilo pur­kau­tuu tans­si­na ja lau­lu­na. Tyy­nen­me­ren kalat ja äyriäi­set mais­tu­vat pai­kan pääl­lä ja maku­tot­tu­muk­set leviä­vät maa­il­mal­le kuten peru­na aikoi­naan. Hemingwayn lem­pi­juo­ma oli Daiqui­ri, mut­ta moji­to piris­tää päi­vää vaik­ka ilman val­kois­ta rom­mia.

Rei­jon valo­ku­vat ja Pir­jon päi­vä­kir­ja­mer­kin­nät vuo­sil­ta 2010-2015 vie­vät ats­teek­ki­his­to­ri­aan Mek­si­kos­sa, inko­jen val­ta­kun­taan Perus­sa ja mais­te­le­maan ros­vo­pais­tia may­ojen majoil­la Juka­ta­nin nie­mi­maal­la. Lähi­his­to­rian talous­kas­vu on luo­nut muka­vuut­ta ihmis­ten elä­mään mones­sa suur­kau­pun­gis­sa. Se näkyy ehkä sel­vim­min San­tia­go de Chi­len pil­ven­piir­tä­jis­sä ja Bogo­tan ostos­kes­kuk­sis­sa, jois­sa tun­nel­ma on kuin Lon­toos­sa tai Mila­nos­sa.
Pää­siäis­saar­ten pat­saat ovat näh­neet men­neen ja tui­jot­ta­vat tule­vaan. Ataca­man autio­maas­sa pak­ka­syöt vaih­tu­vat päi­vän­pais­teen hel­tee­seen ja vuor­ten­sei­nä­mien mine­raa­lit kim­mel­tä­vät sateen­kaa­ren väreis­sä. Iguazún putouk­set Bra­si­lian, Argen­tii­nan ja Para­guayn rajal­la pysäyt­tä­vät kul­ki­jat häm­mäs­te­le­mään vesi­mas­so­jen mää­rää, Amazo­nin vii­dak­ko­jen laa­juus ja vih­reys luon­non moni­muo­toi­suut­ta ja Cos­ta Rican pil­vi­met­sät sen herk­kyyt­tä.

Pir­jo Toi­va­nen, Rei­jo Toi­va­nen

Kir­jan tie­dot
NimiSal­saa ja moji­toa
mat­ka­kir­ja
Kir­jai­li­jaPir­jo ja Rei­jo Toi­va­nen
ISBN978-952-7369-06-7
Tuo­tan­to­vuo­si2021
Sivu­mää­rä192
Hin­ta29
Sido­sa­suSidot­tu