Pirjo Puukko, Kesälintuni lennä, lennä

Saka­rin kesään mah­tuu vain yksi asia. Hän on löy­tä­nyt alku­ke­säl­lä avut­to­man lin­nun­poi­ka­sen met­säs­tä ja tuo sen aar­tee­na mökil­le. Kaik­ki eivät ole ihas­tu­nei­ta Saka­rin löy­töön, eri­tyi­ses­ti iso­sis­ko Ker­tul­la on kit­ke­riä mie­li­pi­tei­tä.

Per­he poh­tii asi­aa pää­se­mät­tä sel­ke­ään rat­kai­suun, ja niin lin­nun­poi­ka­nen jää kuin var­kain hoi­vat­ta­vak­si. Onhan se niin suloi­nen. Mut­ta onko pää­tös vii­sas?

Lin­tu saa nimen Nak­su, se kas­vaa ja kiin­tyy ihmi­siin. Sen tou­hu­ja pihal­la ja vedes­sä on haus­ka seu­ra­ta. Jotain Nak­sun elä­mäs­tä sil­ti puut­tuu eivät­kä ihmi­set pys­ty täyt­tä­mään auk­koa.

Syk­sy tuo ongel­man, sil­lä lin­tua ei voi vie­dä kau­pun­ki­ko­tiin. Mitä pitäi­si teh­dä?

Kir­jan tie­dot
NimiKesä­lin­tu­ni len­nä, len­nä
las­ten­kir­ja
Kir­jai­li­jaPir­jo Puuk­ko
ISBN978-952-7369-07-4
Tuo­tan­to­vuo­si2021
Sivu­mää­rä29
Hin­ta22
Sido­sa­sunidot­tu