Pirjo Puukko, Mutkan­lukutaito

MutkanlukutaitoTiet voi­vat olla pöl­lyä­vää hiek­kaa tai pikis­tä asfalt­tia, tai ne voi­vat olla elä­män­mit­tai­sia. Täy­tyy vali­ta, ajaa­ko täy­sil­lä vauh­dis­ta naut­tien, vai arkail­la vaa­ro­ja? Mut­kan­lu­ku­tai­to on tar­peen.

Kun on kak­si ihmis­tä, on kak­si maa­il­maa. Ris­teä­viä tei­tä pal­lon­pin­ta vää­räl­lään. Joka ris­teyk­ses­sä tör­mäys­vaa­ra. Kun menoa kat­soo hie­man vinos­ti, hymy heräi­lee huu­lil­la.

Novel­li­ko­koel­mas­sa Mut­kan­lu­ku­tai­to etsi­tään tör­mäys­paik­ko­ja ja kuva­taan eri­lai­sia sel­viy­ty­mis­yri­tyk­siä.

Kuu­lin kun Tuu­re tuli yöl­lä. Esi­tin nuk­ku­vaa eikä se yrit­tä­nyt edes herä­tel­lä. Kaa­tui vaat­teet pääl­lä sän­kyyn ja alkoi kuor­sa­ta saman tien. Tuu­mi kai­ke­ti, että pää­see sil­lä taval­la kuin koi­ra verä­jäs­tä. Että oli­sin aamul­la unen jäl­keen lauh­tu­nut.

En aiko­nut olla. Enkä ollut.

Mie­tin jo yöl­lä kos­toa. Sen suloi­nen hap­pa­muus hii­pi ihol­la ja aivot työs­ken­te­li­vät silp­pu­rin tavoin.

Pir­jo Puuk­ko

Kir­jan tie­dot
NimiMut­kan­lu­ku­tai­to
novel­li­ko­koel­ma
Kir­jai­li­jaPuuk­ko, Pir­jo
ISBN978-952-68771-8-1
Tuo­tan­to­vuo­si2017
Sivu­mää­rä135
Hin­ta19,80 €
Sido­sa­sunidot­tu