Pirjo Toivanen, Pyhä paha perhe

Pyhä paha perheMir­ja on Hel­sin­gin Kau­pun­gin­teat­te­rin näyt­te­li­jä ja asuu Hel­sin­gin Kal­lios­sa. Vapaa­il­toi­na hän kat­se­lee poi­kan­sa Mar­kon kans­sa videoi­ta tai läk­sy­jen lomas­sa he arvai­le­vat kil­paa kuin­ka moneen häly­tyk­seen paloa­se­ma herää. Mar­kon isäs­tä Mir­ja otti eron jo kau­an ennen kuin pää­mi­nis­te­ri Aho söi sanan­sa ja iski mar­kal­le kak­si peräk­käis­tä deval­vaa­tio­ta. Niil­lä on vain vähän vai­ku­tus­ta Mir­jan elä­mään ennen kuin hän koh­taa vai­keuk­siin jou­tu­neen yrit­tä­jän. Kun pas­mat ovat jo val­miik­si sekai­sin, Mir­ja jou­tuu per­he­his­to­rian pyör­tei­siin.

Mir­ja elää näyt­tä­möl­lä ne tun­teet, jot­ka hän tosie­lä­mäs­sä yrit­tää sivuut­taa. Myl­ler­rys alkaa kun hän jou­tuu juu­ri ennen ensi-iltaa ham­mas­lää­kä­riin. Mies on muu­ten­kin muka­va, mut­ta hänen kaik­ki ystä­vän­sä eivät ole. Kun Mir­ja kai­vaa omaa men­nei­syyt­tään, esil­le nousee outo­ja yhteen­sat­tu­mia.

Pyhä paha per­he ker­too unel­mis­ta ja etsi­mi­ses­tä sekä per­heen mer­ki­tyk­ses­tä vaik­ka ajoit­tain vai­vaa epä­us­ko ja eri­pu­ra.

Mikään ei elä­mäs­sä ole suo­ra­vii­vais­ta.

Pir­jo Toi­va­nen

Kir­jan tie­dot
NimiPyhä paha per­he, e-kir­ja
romaa­ni
Kir­jai­li­jaToi­va­nen, Pir­jo
ISBN9789526877136
Tuo­tan­to­vuo­si2023
Hin­ta6,75 €