Pirjo Toivanen, Rooleja vai rakkautta

Kesä 2012 on hel­tei­nen. Vii­si­kymp­pi­nen näyt­te­li­jä Mir­ja Mus­ta­saa­ri teki edel­li­se­nä kesä­nä roh­kean siir­ron ja asuu Mila­nos­sa. Mum­mo­roo­li TV-sar­jas­sa ei ole ihan sitä mis­tä hän haa­vei­li eikä hän oli­si kuvi­tel­lut jou­tu­van­sa har­kit­se­maan roo­lia mai­nok­ses­sa. Se joh­dat­taa Mir­jan kesä­juh­liin, jos­sa hän koh­taa Kuu­bas­sa syn­ty­neen ja Paler­mos­sa vart­tu­neen Giancar­lon. Mir­ja rakas­tuu mie­heen sii­tä huo­li­mat­ta, että epäi­lyt­tä­viä seik­ko­ja nousee esil­le heti ensit­ref­feil­lä.

Mir­jan poi­ka tulee lomal­le tyt­töys­tä­vän­sä kans­sa ja huo­les­tuu Car­lon oudois­ta yhteyk­sis­tä vähin­tään yhtä pal­jon kuin tätin­sä, jon­ka huvi­lal­le Stre­saan per­he kokoon­tuu. Kun Car­lon työ­mat­ka Havan­naan pit­kit­tyy, Mir­ja jou­tuu miet­ti­mään mikä on tär­kein­tä elä­mäs­sä.

Pir­jo Toi­va­sen kol­mas romaa­ni seu­raa kah­den edel­li­sen tee­mo­ja adop­tios­ta, per­he­suh­teis­ta ja läheis­ten mer­ki­tyk­ses­tä.

Kir­jan tie­dot
NimiRoo­le­ja vai rak­kaut­ta
romaa­ni
Kir­jai­li­jaPir­jo Toi­va­nen
ISBN978-952-7369-12-8
Tuo­tan­to­vuo­si2022
Sivu­mää­rä267
Hin­ta19,80
Sido­sa­sunidot­tu