Pirjo Toivanen, Siskoni Italiassa

Mir­jan sis­ko Ter­hi ja hänen mie­hen­sä Rober­to ovat jät­tä­neet

Lon­toon Cityn taak­seen ja muut­ta­neet sato­ja vuo­sia van­haan huvi­laan

Ita­li­aan, Mag­gio­re-jär­ven ran­nal­le. Remont­ti osoit­tau­tuu ran­kem­mak­si

kuin he kuvit­te­li­vat.

Finans­si­maa­il­mas­sa on toi­mit­tu ajan her­mol­la. Uuti­sia seu­ra­taan myös

pik­ku­kau­pun­gis­sa, Stre­sas­sa. Heis­tä ja puu­tar­has­sa työs­ken­te­le­vis­tä

brit­ti­nuo­ris­ta tulee naa­pu­rus­ton puhee­nai­he.

Mir­jan sopi­mus Hel­sin­gin Kau­pun­gin­teat­te­ris­sa on kat­kol­la. Onko se

ainoa syy sil­le, että hän ilmoit­tau­tuu sis­kon­sa puu­tar­haan töi­hin?

Kesä 1998 Ita­lias­sa tuo Mir­jan elä­mään epä­var­muut­ta monel­ta

suun­nal­ta. Ter­hi on hank­ki­nut puu­tar­haan­sa har­joit­te­li­joi­ta

Englan­nis­ta, ruo­ka­pal­kal­la. Sis­kos­ten äiti ei osaa kie­liä, mut­ta on

luke­nut leh­dis­tä brit­ti­nuor­ten huu­meon­gel­mas­ta. Toteu­tu­vat­ko hänen

uhka­ku­van­sa?

Pir­jo Toi­va­nen

Kir­jan tie­dot
NimiSis­ko­ni Ita­lias­sa
romaa­ni
Kir­jai­li­jaPir­jo Toi­va­nen
ISBN978-952-7369-03-6
Tuo­tan­to­vuo­si2020
Sivu­mää­rä312
Hin­ta19,80
Sido­sa­sunidot­tu