Irmeli Westermarck, Nils Inkovaara – suomenlampaan puolustaja

Nils Inko­vaa­ran (1907–1986) elä­mä­ker­ta on kar­ja­lais­po­jan mat­ka Säk­ki­jär­vel­tä Suo­men lam­mas­ta­lou­den merk­ki­hen­ki­lök­si. Se on myös kun­nia­no­soi­tus suo­men­lam­mas­ta tun­ne­tuk­si teh­neel­le mie­hel­le.

Tari­na käyn­nis­tyy Säk­ki­jär­ven pap­pi­las­ta, mis­sä les­kiäi­ti ja suku­lai­set huo­leh­ti­vat pojan kas­va­tuk­ses­ta ja ohjaa­vat hänet opin­tiel­le Vii­pu­riin ja Hel­sin­kiin. Mie­hen kent­tä­ko­ke­mus pii­ri­kon­su­lent­ti­nä ja sit­keä yrit­tä­jä­hen­ki­syy­ten­sä oli­vat valin­ta­pe­rus­tee­na, kun hänet valit­tiin vuon­na 1939 Lam­paan ja Vuo­hen­hoi­to­yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­jak­si. Nils Inko­vaa­ras­sa yhdis­tyi­vät vil­kas kar­ja­lai­nen maa­lais­poi­ka sekä jou­he­va hel­sin­ki­läi­nen her­ras­mies.

Kir­jan tie­dot
NimiNils Inko­vaa­ra – suo­men­lam­paan puo­lus­ta­ja
Elä­mä­ker­ta
Kir­jai­li­jaIrme­li Wes­ter­marck
ISBN978-952-7369-04-3
Tuo­tan­to­vuo­si2021
Sivu­mää­rä96
Hin­ta20
Sido­sa­sunidot­tu