Jaana Sarell, Tolkullinen arvopohja

Yhteis­kun­nas­ta puut­tu­vat kuri, jär­jes­tys ja oikei­den arvo­jen kun­nioi­tus. Hosu­mi­sek­si menee. Kan­sa kai­paa arvo­joh­ta­jaa. Epä­koh­tia täy­tyy ruo­tia myös mur­teel­la, sil­lä Suo­mi on pit­kä maa. Kan­taa ote­taan aina­kin sote-uudis­tuk­seen, ilmas­ton­muu­tok­seen, kau­pan sisäi­seen logis­tiik­kaan ja lii­ken­neym­py­räs­sä aja­mi­seen. Arvo­joh­ta­ja­na Hel­le­vi Ala-Tyrk­kö poh­joi­sen alter-egon­sa kans­sa.

Tari­nat ovat täy­sin fik­tii­vi­siä, suo­raan elä­väs­tä elä­mäs­tä.

Jaa­na Sarell

Kir­jan tie­dot
NimiTol­kul­li­nen arvo­poh­ja
paki­noi­ta
Kir­jai­li­jaSarell, Jaa­na
ISBN978-952- 68772-0-4
Tuo­tan­to­vuo­si2017
Sivu­mää­rä104
Hin­ta19,80 €
Sido­sa­sunidot­tu